Hvem Vi er

OLEA er en veldedig (frivillig) organisasjon som er registrert i Norge, forvaltes av folk fra Ungarn og støttes av mennesker fra hele verden.

Hva vi gjør

  • Gi økonomisk, materiell og sosial støtte til mennesker som lever under krevende økonomiske, sosiale og/eller politiske forhold i Norge og/eller i utlandet
  • Støtte barn og ungdom med utdanning og talentutvikling, og gi voksenopplæring, nasjonalt og internasjonalt
  • Øke den sosiale bevisstheten om underpriviligerte menneskers behov

Siste Nyheter

OLEA Mentorprogram 2022/2023

Vi annonserer et stipendprogram for studieåret begynner 2022 september 1, for å hjelpe talentfulle ungarske studenter med behov for økonomisk og materiell støtte, og med personlig veiledning.

OLEA Mentorprogram 2021/2022

Vi annonserer et stipendprogram for studieåret begynner 2021 september 1, for å hjelpe talentfulle ungarske studenter med behov for økonomisk og materiell støtte, og med personlig veiledning.